Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne reguluje przede wszystkim kwestie małżeństwa oraz relacji między rodzicami a dziećmi. Przedmiotem regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są również takie zagadnienia jak obowiązek alimentacyjny, adopcja, opieka i kuratela nad osobami, które z różnych względów nie mogą funkcjonować bez pomocy innej osoby.
Przykładami spraw sądowych z zakresy prawa rodzinnego są spory o ojcostwo, rozwody, sprawy o kontakty z dzieckiem, a także postępowania dot. ograniczenia, pozbawienia lub przywrócenia władzy rodzicielskiej.
Mogłoby się wydawać, że prawo rodzinne jest najbardziej intuicyjną dziedziną prawa, a jej regulacje są najbardziej zbliżone do powszechnych poglądów, a więc potrzeba skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego będzie w tym przypadku rzadka. Jest jednak zupełnie inaczej – w praktyce pomoc adwokata okazuje się niezbędna. Żadne inne spory nie budzą takich emocji jak sprawy rodzinne, co, w połączeniu z częstą nieznajomością prawa, powoduje, że strony nie są w stanie odpowiednio bronić swoich interesów. Tak jak nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, tak nikt nie powinien być swoim adwokatem, bo emocje w końcu wezmą górę nad interesem procesowym.
W mojej kancelarii adwokackiej mogą Państwo uzyskać ocenę swojej sytuacji prawnej, informacje nt. obowiązujących przepisów, a także poradę, jak zgodnie z prawem osiągnąć zamierzony rezultat. Najważniejszym zadaniem adwokata w tym obszarze prawa jest jednak reprezentacja klientów przed sądami. Adwokat, w przeciwieństwie do klienta, nawet w toku burzliwego rozwodu jest w stanie oceniać sytuacje prawną obiektywnie, skupiać się na ocenie prawidłowości procedury i odpowiednim planowaniu czynności procesowych.
Doświadczeni adwokaci i radcowie prawni potrafią również często nakłonić strony do współpracy i w drodze negocjacji dojść do porozumienia, co oszczędza klientom czasu i kosztów postępowania sądowego.
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego obejmują dotyczą często bardzo osobistych, a nawet intymnych szczegółów życia. Warto więc korzystać w tym przypadku z usług adwokatów lub radców prawnych, których obejmuje obowiązek zachowania tajemnicy w stosunku do wszystkiego, czego dowiedzieli się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.