O kancelarii

Maciej Sawiński
KWALIFIKACJE
NAZYWAM SIĘ MACIEJ SAWIŃSKI I JESTEM ADWOKATEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ W KRAKOWIE.
Pracę w kancelarii adwokackiej rozpocząłem w 2009 r. Od połowy 2010 r. zacząłem występować przed sądami jako aplikant adwokacki. W 2013 r. zdałem egzamin adwokacki, uzyskując najwyższy wynik w Krakowie. Stanowiło to zwieńczenie mojej dotychczasowej edukacji prawniczej, na którą składały się studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyłem z bardzo dobrym wynikiem, oraz trzyletnia aplikacja odbyta w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Podczas studiów ukończyłem również Szkołę Prawa Amerykańskiego – roczny kurs prawa amerykańskiego realizowany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński oraz The Catholic University of America, Columbus School of Law. Pozwoliło mi to spojrzeć na wiele zagadnień dotyczących wykonywania zawodu z perspektywy amerykańskich prawników, co stanowi bardzo cenne doświadczenie.
DOŚWIADCZENIE
MOJE KILKULETNIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OBEJMUJE PRZEDE WSZYSTKIM  REPREZENTACJĘ PROCESOWĄ OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ STAŁĄ OBSŁUGĘ FIRM.
Zyskałem zaufanie grona przedsiębiorców, którzy powierzyli mi stałą obsługę swoich firm. Obsługuję zarówno duże spółki o międzynarodowej skali działania, jak i jednoosobowych przedsiębiorców, działających na rynku lokalnym. Równie dobrze znam więc specyfikę pracy z klientem korporacyjnym, obejmującą współpracę i koordynację działań z wewnętrznym działem prawnym, jak i potrzeby mniejszych firm, gdzie ważny jest bieżący kontakt z właścicielem, dla którego może być to dopiero początek korzystania z obsługi prawnej. Aktualnie obsługuję firmy m.in. z branży pocztowej, kurierskiej oraz nowych technologii. Podczas aplikacji uczestniczyłem również w stałej, bieżącej obsłudze dużej instytucji państwowej.
Osią mojej praktyki zawodowej są jednak spory sądowe. Zajmuję się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym gospodarczego i rodzinnego. Reprezentuje klientów przed sądami na terenie całego kraju.
Znaczna część spraw, które prowadzę dotyczy prawa karnego gospodarczego. Prowadzenie własnej firmy lub pełnienie funkcji w zarządzie spółek prawa handlowego niestety nadal niesie z sobą duże ryzyko oskarżenia o rozmaite przestępstwa, w sytuacji gdy przedsięwzięcie nie przyniesie zamierzonych rezultatów. W takiej sytuacji niezbędny jest obrońca posiadający interdyscyplinarną wiedzę i sprawnie poruszający się na styku prawa gospodarczego z karnym. Problematyka tzw. przestępstw białych kołnierzyków interesowała mnie od zawsze – tematem mojej pracy magisterskiej były przestępstwa nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.
CELE
MOIM PRIORYTETEM JEST MAKSYMALNE SKRÓCENIE CZASU OCZEKIWANIA PRZEZ KLIENTA, ZARÓWNO NA KONTAKT Z ADWOKATEM, JAK I NA POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE SPRAWY.
Z mojego doświadczenia wynika, że dla Klienta czas poświęcany przez niego na zajmowanie się problemami prawnymi jest kwestią równie, jeżeli nie bardziej, istotną niż wydane na ten cel pieniądze. Dlatego też moim priorytetem jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania przez Klienta, zarówno na kontakt z adwokatem, jak i na pozytywne zakończenie sprawy. Oferuje szeroki zakres godzin spotkań, w tym także w siedzibie Klienta czy też innym wybranym przez niego miejscu oraz możliwość wideokonferencji i konsultacji telefonicznych. Udzielam również porad prawnych online, na podstawie przesłanych przez Klienta materiałów. O wszystkich pismach wpływających do kancelarii w danej sprawie informuje niezwłocznie Klienta, wysyłając mu ich skany. W wypadku sporów prawnych dążę przede wszystkim do uzyskania satysfakcjonującego dla Klienta rezultatu, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. W postępowaniu sądowym z kolei staram się dążyć do jego szybkiego zakończenia, unikając działań, które przyczyniają się do przedłużenia procesu.
SPÓŁKA
PO PONAD 9 LATACH JEDNOOSOBOWEJ PRACY NADSZEDŁ CZAS NA ZMIANY OD TERAZ DZIAŁAM W SABUDA SAWIŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI
Jesteśmy obecni na rynku już od dawna i od lat wspólnie reprezentowaliśmy klientów. Lata udanej współpracy i obserwacji potrzeb klientów sprawiły, że zdecydowaliśmy się połączyć siły i wspólnie stworzyć nową kancelarię.
Zaprosiliśmy do współpracy innych doświadczonych prawników oraz ambitnych młodych ludzi, rozpoczynających karierę. Jesteśmy przekonani, że zbudowaliśmy zgrany zespół, którego siła tkwi w różnorodności. Połączenie długoletniego doświadczenia i świeżego spojrzenia pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby każdego klienta.
Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika, to jesteśmy do twojej dyspozycji!
Sabuda Sawiński logotyp