Zakres usług

W poniższych zakładkach znajdą Państwo dziedziny prawa, którymi zajmuję się w swojej praktyce wraz ze wskazaniem przykładowych zagadnień, które wchodzą w ich zakres. Jeżeli nie znaleźli Państwo tu interesującej Państwa dziedziny proszę o kontakt – być może okaże się, że mogę jednak Państwu pomóc lub wskazać odpowiedniego specjalistę. Moje usługi ze wskazanych niżej dziedzin obejmują m.in. sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klienta przed wszystkimi rodzajami sądów oraz organami administracji publicznej, oraz świadczenie stałej obsługi prawne.

Obsługa prawna firm

Nieustannie zmieniające się przepisy, naruszanie zasad uczciwej konkurencji oraz nieregulowanie lub nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów stanowią ogromne utrudnienie działalności przedsiębiorcy. Szczególnie na tak konkurencyjnym rynku jakim jest Kraków. Na szczęście obsługa prawna firm nie jest już luksusem, na który mogą sobie pozwolić nieliczni. Przede wszystkim obsługa prawna firmy nie oznacza konieczności zatrudnienia prawnika. Podobnie jak w przypadku księgowości czy usług IT, obsługa prawna coraz częściej jest zlecana na zewnątrz. Pozwala to na optymalizację kosztów – przedsiębiorca płaci tylko za taką ilość godzin pracy adwokata, której rzeczywiście potrzebuje, a nie za pełen etat pracownika. Zakres wykonywanej przez moją kancelarię obsługi prawnej jest zawsze indywidualnie ustalany z Klientem. Może ona przybrać formę zarówno krótkiej jak i długotrwałej współpracy. W ramach świadczonych dla przedsiębiorców usług moja krakowska kancelaria zajmuje się między innymi udzielaniem porad, opiniowaniem i sporządzaniem dokumentacji procesowej, pomocą w negocjacjach z kontrahentami, jak również reprezentacją przed organami sądowymi i urzędami.

Porady prawne

Jest to jedna z podstawowych usług świadczonych przez moją kancelarię, dedykowana zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Mogą one również przedstawić Państwu nowe możliwości obrony przed sądem, co z kolei może przyczynić się do wygranej w sprawie.

Reprezentacja procesowa

W pewnych sytuacjach sporu nie da się uniknąć lub przepisy prawa nie przewidują możliwości, żeby daną sprawę załatwić w trybie pozasądowym. W takiej sytuacji dobrze mieć po swojej stronie profesjonalistę, któremu nie są obce zawiłości procedur oraz doświadczenie na sali rozpraw. Kraków jest siedzibą sądów powszechnych wszystkich szczebli i instancji oraz sądu administracyjnego. Od kilku lat jestem w nich częstym gościem. Reprezentacja procesowa może wchodzić również w skład stałej obsługi prawnej firm.

SPÓŁKA

Rozpocząłem wykonywanie zawodu w ramach spółki Sabuda Sawiński Adwokaci i Radcowie Prawni. Z pełnym katalogiem jej usług można zapoznać się tutaj. Sabuda Sawiński logotyp
W szczególności:
 • konstruowanie umów oraz ocena umów przedstawionych Klientowi przez inne podmioty, w tym zwłaszcza umów deweloperskich,
 • prawo nieruchomości: m.in. zasiedzenia, bezumowne korzystanie, ochrona posiadania, spory sąsiedzkie, eksmisje, ochrona lokatorów, rozliczenie nakładów, zniesienie współwłasności,
 • prawo spadkowe: m.in. stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
 • odszkodowania: m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, odpowiedzialności ubezpieczyciela, naruszenia umowy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • windykacja należności,
 • spory konsumentów z przedsiębiorcami.
W szczególności:
 • rozwód i separacja,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie rodzicielstwa.
W szczególności:
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • spory o zasadność wypowiedzenia stosunku pracy oraz rozwiązania go bez wypowiedzenia,
 • spory o wysokości wynagrodzenia, nadgodziny itp.,
 • mobbing.
W szczególności:
 • obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych,
 • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem.
W szczególności:
 • sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, administracyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie środków zaskarżenia od decyzji organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych.