Kontakt

Spotkania w Kancelarii są możliwe:

pon. – pt. od 7:00 do 20:00
w soboty od 8:00 do 14:00

Proszę o uprzednią rezerwację terminu spotkania w drodze telefonicznej lub mailowej.

Możliwe jest również spotkanie w innym miejscu wskazanym przez Klienta, jak również wideokonferencja albo udzielenie porady online, na podstawie przesłanych przez Klienta materiałów.

Maciej Sawiński Kancelaria Adwokacka

ul. Mazowiecka 2/1
30-036 Kraków
woj. małopolskie
tel. 791 041 429
NIP: 6391902453
INFORMACJA
nt. przetwarzania danych osobowych
Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” uprzejmie informuję, iż Państwa dane przetwarzane są na potrzeby niniejszej korespondencji. Poniżej szczegółowe informacje.
I.Administratorem danych osobowych jest adwokat Maciej Sawiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Sawiński Kancelaria Adwokacka, ul. Szlak 65 lok. 610A, NIP 6391902453, adres e-mail do kontaktu: ms@adwokat-sawinski.pl
II.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu obsługi zapytania (zadanego w formie e-mail, telefonicznie, czy też za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych) osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
III.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu obsługi zapytania.
IV.Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do obsługi zapytania, albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
V.Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Może również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI.Państwa dane osobowe przekazane za pomocą adresu e-mail powierzam firmie hostingowej, z którą została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – w celu przechowywania danych skrzynki pocztowej na serwerze.
VII.W przypadku próśb lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: ms@adwokat-sawinski.pl
VIII.Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
IX.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.